2017 Spring Jazz Ensemble - Georgia Southern University